منزل

-

дэвшлийг тээрмийн нунтаглах замаар үе шат