منزل

-

гипсэн хавтангийн машины хэвийн хүчин чадал